Giới thiệu

Phương Đá Quý - Nhà kim hoàn và đá quý từ năm 1994

Phương đá quý, là thừa kế của nhà kim hoàn Tín Đức, một trong những nhà kim hoàn danh tiếng từ 1994 tại Hà Nội, chuyên đá quý và thiết kế trang sức cho nhiều khách hàng cao cấp không chỉ trong nước mà còn được các khách hàng ngoại giao nước ngoài sinh sống tại Việt Nam ngày đó ưa chuộng nhất, trong đó có nhiều chính khách nước ngoài như Vợ Quốc Vương Brunei, Hoàng Gia Thái Lan....

  • Với kinh nghiệm từ năm 1994, Phương đá quý đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong nghề, không chỉ tại Việt Nam mà còn được nhiều chuyên gia Ngọc Học Hoa Kỳ GIA và nhiều nhà kim hoàn tại Mỹ, Châu Âu, Australia kết thân và giao thương.
  • Từ năm 2001 Phương đá quý tập trung vào thị trường thế giới nhằm mở mang hiểu biết và tiếp cận những kiến thức và thông tin rộng hơn.

Phương đá quý sở hữu những bộ sưu tập đá Star Ruby, Spinel, Melo Pearl quý hiếm tầm cỡ thế giới.